המדריך לרכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

סוף סוף כתבנו מדריך חובה! לכל מהנדס לפני רכישת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

בעלי מקצוע נדרשים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים כדי להגן על עצמם מפני תביעות שעלולות לגרום להם להפסדים גדולים, לפגיעה במוניטין, ואף להביא לקריסה כלכלית ולחיסול הקריירה המקצועית שלהם.

מהנדסים העוסקים בבניית מבני מסחר, תעשייה, מגורים ועוד, חשופים לתביעות בסכומים גבוהים, שההתמודדות איתן לבד היא כמעט בלתי אפשרית. משום כך, כל מהנדס יעשה לעצמו חסד גדול אם ידאג לביטוח אחריות מקצועית הולם. ממה להיזהר, על מה להתעקש וכיצד להבטיח שהביטוח שלכם יגן עליך בשעת הצורך? להלן מדריך מקוצר למהנדס העומד לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

האזינו למאמר:

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

בואו נבין קודם את ההגדרה של מקרה ביטוח, בביטוח אחריות מקצועית למהנדסים:

"היפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמעשה במעשה ו/או במחדל, רשלנות, בטעות השמטה, שנעשו או שנטען שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח"

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים 

כל איש מקצוע צריך ביטוח אחריות מקצועית, אולם כשזה נוגע למהנדסים – הצורך גדול עוד יותר. זאת מכיוון שסכומי התביעות המוגשות נגד מהנדסים בדרך כלל גבוהים מאוד. מהנדס הנאלץ  להתמודד עם תביעה ללא ביטוח עלול למצוא את עצמו מרושש אם התביעה תוכח כמוצדקת. עלויות כה גבוהות עלולות לקטוע את הקריירה שלך באקורד סיום צורם, ולפגוע פגיעה קשה בכלכלת משפחתך.

ביטוח אחריות מקצועית למהנדס

הגנה מלאה והרחבות חשובות למהנדסים

ביטוח אחריות מקצועית צריך לספק למבוטח הגנה מפני תביעות נזיקין שהוגשו בעקבות כשל או רשלנות של המבוטח או של מי מעובדיו. ההגנה כוללת ייצוג משפטי ואת כיסוי העלויות שיושתו על המבוטח. כמו כן, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים בתנאי שפי  צריך להגן על המבוטח מפני נזקים ואירועים ביטוחיים שנגרמים לו במהלך הפרויקט. צריך לוודא שבהצעת המחיר נכללו ההרחבות הבאות:

 • ביטוח כיסוי עבור אחרים – כיסוי למבוטח גם אם יש מחדלים של כל אדם או גוף הנמצא בשרותו של המבוטח.
 • חריגה מסמכות – כיסוי גם אם היתה חריגה מסמכות בתום לב במהלך עיסוקו של המבוטח.
 • הפרת חובת הסודיות –  כיסוי גם אם המבוטח הפר את חובת הסודיות.
 • מרמה ואי יושר – כיסוי של המבוטח מכל מעשה או מחדל של כל אדם, עובדיו או עובדיו לשעבר, אם היה להם קשר למעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, או כוונת זדון.
 • איבוד מסמכים– כיסוי לאובדן מסמכים או אובדן אמצעי מדיה דיגיטלים. 
 • הוצאות דיבה -כיסוי בגין הוצאת לשון הרע או השמצה בכל צורה שהיא.
 • שותפים ניכנסים ויוצאים – כיסוי לשותפים שנכנסו לעסק, ושותפים שיצאו מהעסק.
 • הגנה בהליכים פליליים – כיסוי חשוב לרוב חברות הביטוח מגבילות אותו, חייב לבדוק שיש כיסוי לפחות ל 800,000 ש"ח לתקופת הביטוח.
 • תקופת גילוי – אם חברת הביטוח לא תחדש את הפוליסה של המבוטח, או תדרוש תשלום גבוה הרבה מעל המקובל לביטוח מסוג זה, והמבוטח לא מחדש את הפוליסה, יש אפשרות לבקש תקופת גילוי של 12 חודשים, כך אם יגיעו תביעות יהיה כיסוי.
 • הגדרת עיסוק – אם תהיה ספק לגבי פעילות כולשהי של המבוטח, שחברת הביטוח תפנה ליו"ר איגוד המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, ותבקש את חוות דעתו בסוגיה.
 • כיסוי לאחר הפסקת פעילות RUN OFF – כיסוי מאוד חשוב שקיים אצל חלק מהחברות, ומקנה הנחה של 14% בכל שנה של רצף ביטוחי, לצורך קניית פוליסת הRUN OFF, ברגע שיש וותק למבוטח של 7 שנים למעשה הוא פטור מתשלום פוליסת ההמשך, לרוב המהנדסים סעיף זה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים בפנסיה, ממש חייב להתעקש על סעיף זה.
 • הרחבה לצד ג – הרחבה לצד ג מכסה נזק לגוף או רכוש, יש חברות שלא כוללות את כיסוי זה בצורה אוטומאטית, ודורשות תשלום נוסף. בדר"כ כאשר תדרשו לנספח ביטוחי ידרשו מכם את סעיף זה, ואז תצטרכו להוסיף כסף. מומלץ לבחור בחברה שנותנת סעיף זה ללא תשלום מראש. 
 • ביטוח חבות מעבידים – ביטוח זה בדר"כ נקנה בנפרד בכל החברות, ומכסה נזקי גוף של עובדים, למי שיש עובדים שכירים מומלץ לרכוש גם את סעיף זה.

יש לשים לב שביטוח אחריות מקצועית למהנדסים כולל תיכנון, ייעוץ ופיקוח.

הכיסוי אינו מכסה ביטוח עבודות קבלניות, עבודות ביצוע, אחריות המוצר.

תוקף הפוליסה לביטוח למהנדסים

מכיוון שתביעות נגד מהנדסים מוגשות ברוב המקרים שנים לאחר סיום הפרויקט, עליך לוודא כי הנך מוגן ומבוטח לאורך זמן. זמן ההתיישנות עבור תביעות נגד מהנדסים הוא שבע שנים ממועד גרימת הנזק, על פי חוק ההתיישנות. פירושו של דבר, שמשך האחריות המקצועית של המהנדס ארוך ולמעשה בלתי ידוע, שכן אינך יכול לדעת מראש מתי ייגרם נזק כלשהו במבנה מסוים אשר בבנייתו היית מעורב. משום כך, גם בתום שבע שנים מסיום הפרויקט האחרון שלך, כדאי להמשיך ולקיים את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית שלך. 

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

רצף ביטוחי בביטוח מקצועי למהנדסים

אם מסיבה כלשהי אתה מחליט לבטח עצמך בחברת ביטוח חדשה, עליך לוודא ולהתעקש על קיום רצף ביטוחי. ללא רצף ביטוחי, תביעה שתוגש בגין פרויקט שבוטח בחברה הקודמת לא תכוסה. גם אם שילמת בעבור ביטוח אחריות מקצועית במשך שנים רבות בחברה הקודמת, עם המעבר לחברת ביטוח חדשה אתה עלול לאבד את זכויותיך.

יש לציין שאם נודע לך על מקרה ביטוחי או חשש למקרה ביטוחי בתקופת הפוליסה הותיקה, חובה עליך לדווח מיד לפני המעבר, כי חברת הביטוח החדשה לא תגן עליך באירוע זה.

ראש שקט

כמהנדס, אתה רוצה לאפשר לעצמך להתמקד בעבודתך. דאגה מפני תביעות וחבויות שלא תוכל לעמוד בהן אינה משהו שאתה מעוניין לחיות איתו. משום כך, עליך לדאוג לכיסוי ביטוחי מקצועי מלא. מצויד במידע שלעיל, תוכל לוודא שהפוליסה שתרכוש תיתן לך מענה ביטוחי מלא.

חובה עליך לפנות לאיש מקצוע מומחה בענייני ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, שיש לו ותק של שנים בתחום, ושמשרדו טיפל בעשרות אם לא מאות תביעות ביטוח בתחום, ולגבי חברת הביטוח יש לוודא שהפוליסות שמשווקות על ידה תפורות לביטוחי אחריות מקצועית לבעלי מקצוע בתחום הבנייה.

גבולות הכיסוי הניתנים לביטוח מהנדסים

על גבול הכיסוי אסור להתפשר, תמיד מומלץ לרכוש גבול כיסוי כמה שיותר גבוה, ותמיד להגדיל אותו עם הגדלת היקף העבודה.
גבולות הכיסוי מתחילים ב475,000 ש"ח ויכולים להגיע ל9,500,000 ש"ח 

מצ"ב מאמר הרחבה בתחום, כמה גבול אחריות ביטוח אחריות מקצועית לרכוש?

פעילויות בביטוחי אחריות מקצועית למהנדסים

להלן רשימת תחומי הפעילות בביטוחי מהנדסים:

 • הנדסת כבישים ומסלולים.
 • הנדסת תנועה. 
 • הנדסת מסילות ברזל.
 • ייעוץ בטיחות אש.
 • ייעוץ בטיחות מים.
 • ממוני בטיחות.
 • מתקני מים וטיהור שפכים.
 • מאגרי מים כולל מאגרי מים תת ימיים.
 • פיקוח עליון.
 • פיקוח הנדסי.
 • ניהול ותיאום פרוייקטים.
 • הנדסת איכות הסביבה.
 • הנדסה גאוטכנית כולל ביסוס.
 • תיכנון איצטדיונים, תאטראות, אולמות קולנוע,קונסרבטוריונים, גני ילדים, בתי ספר, מתנסים
 • מרכזים רפואיים.
 • הנדסת גשרים ומנהור.
 • ספא.
 • הנדסת חשמל.
 • הנדסת מיזוג אויר.
 • הנדסת אלקטרוניקה .
 • הנדסת מכונות.
 • הנדסת מים ואינסטלציה.
 • הנדסת תעשיה וניהול.
 • חוות דעת לבתי משפת וניהול בוררויות.
 • בניה ירוקה 
 • בניינים לשימור.
 • תמ"א 38
 • תשתיות גז.
 • גז טבעי, פיקוח להסבת מפעלים לשמוש בגז.
 • אחראי על הביקורת בשלב התכנון.
 • אחראי על הביקורת בשלב הביצוע.
 • הבטחת איכות.
 • בקרת איכות.
 • קונסטרוקציה 
 • הנדסה גיאודטית, מדידות.
 • תיכנון או בדיקות של מתקני משחקים לילדים.
 • יועץ לאיכות הסביבה

יש הרבה חברות הנדסה שלא נמנים עם רשימה זו, יש להם אפשרות לפנות לשוק הלונדוני לוידס ולמצא שם כיסוי מותאם אישות לתחום  הפעילות.

שאלות נפוצות לגבי ביטוח מהנדסים

האם יש הנחה לחברים באירגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים?

כן בחלק מהפוליסות יש הנחה של 12.5% ברגע שמציגים את החברות באירגון

האם נהוג להעביר פוליסת מהנדסים מחברה לחברה ?

לא מומלץ להעביר פוליסות בין החברות, אבל אם חייב ויש פערים גדולים במחיר, ניתן להעביר רק צריך לוודא שמעבירים את הכיסוי הרטרו בפוליסה, ויש לבקש להבין את ההשלכות של המעבר

כמה זמן ניתן לקבל אישור ביטוח חתום למהנדס

לרוב זמן התקן של חברת הביטוח לחתימה על אישור ביטוח של פוליסת מהנדסים היא 14 ימים , חשוב להתקשר עם סוכנות ביטוח מורשת חיתום כמו משרדינו , שיכול לבצע חתימה על אישורים במקום.

כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדס?

פוליסות של מהנדסים מתחילות במינימום בסביבות 5000 ש"ח בשנה ויכולות להגיע למאות אלפי שקלים לחברות הנדסה גדולות . למאמר הרחבה כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

מה זה אומר סוכנות חיתום לביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ?

סוכנות חיתום זה סוכנות ביטוח מורשה מטעם חברות הביטוח, לבצע ולחתום על אישורי ביטוח במשרדה, דבר המקל על התנהלות של משרד המהנדסים לקבל אישורי ביטוח במהירות רבה ולקבל את כספי החוזים במהרה.

נשמח לייעץ לך ללא עלות בהתאמת הפוליסה לנספחי הביטוח שברשותך, השאר פרטים עוד היום או פנה באמצעות הוואטס אפ <<לחץ כאן>> וסוכן מומחה מהנדסים יחזור אליך.

מאמרים נוספים שאסור לך לפספס:

מאמרים נוספים

דירוג:

/ 5.

שיתוף:

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר​
דילוג לתוכן