ביטוח קבלנים לעבודות קבלניות

תפור את ביטוח קבלנים לפרוייקט הספציפי שלך

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

פוליסת ביטוח קבלנים לעבודות קבלניות של סוכנות יעדים נועדה להגן על רכושם ומחויבויותיהם של קבלנים. הפוליסה מכסה את כל הקשור לעבודות פרויקט הקבלנות, והיא גם ניתנת להרחבה עבור כיסוי נזקים תוצאתיים.

יש הדגיש כי ביטוח קבלנים נמנה על פוליסות הביטוח המורכבות ביותר, ולנו ביעדים יש את הידע, הניסיון והכלים הנחוצים על מנת לספק ללקוחותינו את החבילה הטובה והמתאימה ביותר

פוליסת ביטוח קבלנים נכללת אצלנו בקבוצת ביטוח סיכונים מיוחדים. ניסיוננו העשיר מאפשר לנו להתאים חבילת ביטוח לכל סוגי עבודות הקבלנות עבור קבלנים ויזמים, לרבות בונה פרטי, חברות בנייה או קבוצות רכישה.

סוגי ביטוחי קבלנים

פוליסת ביטוח קבלנים ניתן לרכוש עבור כל פרויקט בנפרד, או ככיסוי כולל לכל עבודות הקבלן במסגרת פוליסת ביטוח הצהרתית. הפוליסות נחלקות לשני סוגים עיקריים, הדומים במרבית מרכיביהם:

  • פוליסת ביטוח עבור עבודות קבלניות – מכסה פרויקטים ועבודות בנייה ותשתיות, לרבות בניית בתים, גשרים וכבישים.
  • פוליסת ביטוח עבור עבודות בהקמה – מכסה הקמת ציוד כולל תעשייתי, כגון הקמתם של פסי ייצור למפעלים. הפוליסה כוללת גם ביטוח שבר מכאני למכונות וציוד, וכיסוי עבור תקלות וקלקולים חשמליים.
ביטוח קבלנים

חבילות ביטוח עבודות קבלניות

אנו מציעים לקבלנים פוליסות ביטוח קבלנים לעבודות קבלניות המותאמות במדויק לאופי עבודתם ולצרכיהם. במרבית המקרים פוליסת הביטוח שלנו מכסה שלושה תחומים עיקריים:

  • ביטוח רכוש – מכסה אובדן רכוש או נזקים פיזיים, תאונתיים ולא צפויים, אשר התרחשו במהלך עבודות פרויקט הקבלנות. כמו כן, קיימת אפשרות להרחבות וכיסויים נוספים, כדוגמת כיסוי עבור מבני עזר זמניים וכיסוי הוצאות פינוי הריסות.
  • ביטוח אחריות צד שלישי – מכסה את אחריותו של הקבלן המבוטח לנזקים שנגרמו ברכוש או בגוף לצד שלישי עקב עבודות הפרויקט. כמו כן, קיימת אפשרות הרחבה לחבות משולבת או צולבת.
  • ביטוח חבות מעבידים – מכסה הוצאות עבור תביעות עובדי הקבלן בגין נזקים לגוף שקרו במהלך ובגלל העבודות בפרויקט.

ביטוח עבודות קבלניות הינו ביטוח נרחב ומורכב הכולל בתוכו תת ביטוחים למקרים שונים.

כל קבלן המבצע עבודה קבלנית או אפילו שיפוץ או תיקון קטן צריך להגן על עצמו מפני כל צרה שלא תבוא. הוא צריך לדאוג לעובדיו ולשלמות גופם, לציוד ולחומרי העבודה, לצד ג', לפריצות או גניבות ועוד, הכל עפ"י סוג העבודה ותנאי השטח.

קיימים תחומים רבים אשר יכולים להיכלל בפוליסת ביטוח קבלנים, בהתאם לסוג העבודה והתנאים האובייקטיביים. בהמשך מאמר זה  אפרט את המרכיבים העיקריים הכלולים בפוליסת ביטוח קבלנים תוך התייחסות לאפשרויות להרחבת הפוליסה.

הנקודות העיקריות שחשוב לשים דגש עליהם בעת רכישת פוליסה לביטוח קבלנים:

ביטוח קבלנים הינו מוגדר, תחום בזמן ותקף כל עוד מתבצעת העבודה. הפוליסה צריכה להתייחס לכל משך הזמן: מרגע תחילת העבודה בפועל ועד מסירת הפרויקט המוגמר למזמין, כולל הקצאת זמן סביר בסוף העבודה לשם תיקונים. הפוליסה כוללת לרוב תקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודשים , לאחר גמר העבודה .

נושא חשוב נוסף הוא מי בעל הפוליסה. מומלץ שבעל הפוליסה יהיה היזם של הפרויקט ולא קבלן זה או אחר, מכיוון שקבלנים יכולים להתחלף במהלך הפרויקט,דבר העלול להשאיר את היזם של הפרויקט ללא כיסוי ביטוחי .

בנוסף חשוב שהפוליסה תציין במפורש כי בשל ריבוי המבוטחים מתקיימת אחריות צולבת כלפי תביעות מצד שלישי. ולבסוף חשוב לבדוק אם הפוליסה עצמה מכסה רק את הקבלן עצמו, רכושו ועובדיו או מכסה גם קבלני משנה העובדים תחתיו בפרויקט ברמות השונות של האחריות. 

סכום הכיסוי הביטוחי. בביטוח רגיל של דירה או רכב הפרמטר לתמחור הפרמיה והסכומים לפיצוי במקרים ביטוחיים שונים הינו ברור, נקבע מראש ונובע מערך הנכס, היסטוריית תביעות וכדומה.

במקרה של פוליסת עבודות קבלניות  קיימת הערכה לא מדויקת של עלות הפרויקט הכוללת. מכיוון שמדובר בהערכה בלבד חשוב לדאוג לעדכון הפוליסה במקרה של שינוי משמעותי של העלויות.

ביטוח עבודות קבלניות

מרכיביה העיקריים של פוליסת ביטוח קבלנים יכללו בין היתר:

נזק עצמי – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה לרכוש כמו ציוד מקצועי, מבנים או תחומים של הנדסה אזרחית. פוליסת ביטוח קבלנים  מכסה הוצאות הקשורות בתיקון הנזק ובהשבת מצב הפרויקט לקדמותו.

בסעיף זה יש להתייחס בכובד ראש לחריגים שהפוליסה אינה מכסה ולבדוק את נחיצותם הביטוחית בפרויקט המדובר. לדוגמא: פריצות וגניבות, טעויות תכנון, נזקי טבע ועוד.

נזק לצד שלישי (צד ג') – נזק אשר יכול להתרחש באופן פתאומי כתוצאה ישירה של ביצוע הפרויקט לכל אדם שאינו חלק מעבודות הפרויקט. הנזק מתייחס למחלות, לפגיעות גופניות, למוות או לנזק לרכושו של האדם. במקרים אלו יפצה ביטוח קבלנים את האדם שנפגע בשל ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט.

נזק לעובדים (חבות מעבידים) – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה או כתוצאה ממנה לגופם של העובדים, ובתוך כך פציעות מחלות ומוות. ההתייחסות צריכה להיות לעובד בפרויקט באשר הוא, ללא קשר לקשרי העסקתו, כלומר האם הוא האדריכל הממונה על תכנון הפרויקט או שהוא מפעיל טכני אשר מועסק אצל קבלן משנה.

כאמור, קיימות הרחבות נוספות לפוליסת ביטוח קבלנים. שכדאי לשקול להוסיפם להלן כמה דוגמאות:

· רכוש מפני פריצות וגניבות

·         רעידות אדמה, ונזקי טבע .

·         נזקי מים.

·         פינוי הריסות ופסולת והעברת ציוד.

·         ביטוח המכסה הוצאות נלוות בשל תכנון /עבודה / חומרים לקויים .

·         רכוש סמוך עליו עובדים .

·         ביטוח אחריות מקצועית.

·         פרעות ושביתות.

·         שכר אדריכלים .

·         רעד/ החלשה / הסרת תמיכה .

קבלן, יזם, בונה פרטי או אחראי פרויקט אשר לוקח תחת אחריותו ביצוע עבודה צריך לדעת כי האחריות לכל המתרחש במסגרת הפרויקט ובהשפעתו תלויה על כתפיו ולכן חשוב שפוליסת ביטוח קבלנים תגן עליו ועל התמודדותו עם כל מקרה ביטוחי שיתרחש בזמן הפרויקט ובהשפעתו.

כאמור, חשוב לזכור להתאים את הפוליסה וכיסוייה לפרויקט ולמאפייניו המיוחדים, ולא להתפשר על הפוליסה הסטנדרטית.

בהצלחה!

קבלת הצעה לביטוח קבלנים

קבלנים ויזמים המעוניינים בכיסוי ביטוח מקצועי מקיף, מוזמנים ליצור עמנו קשר להתייעץ ולקבל הצעת ביטוח אטרקטיבית ורלוונטית. 

דירוג:

/ 5.

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר​
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן