ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים-המדריך השלם • יעדים סוכנות לביטוח בע"מ

רכוש ביטוח נסיעות אונליין 24/7

יעדים ביטוח

Call 03-9199915 03-9199915
 • מהנדסים זה השטח שלנו

לקבלת הצעת מחיר מהירה:

המדריך לרכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

סוף סוף כתבנו מדריך חובה! לכל מהנדס לפני רכישת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

בעלי מקצוע נדרשים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית כדי להגן על עצמם מפני תביעות שעלולות לגרום להם להפסדים גדולים, לפגיעה במוניטין, ואף להביא לקריסה כלכלית ולחיסול הקריירה המקצועית שלהם.

מהנדסים העוסקים בבניית מבני מסחר, תעשייה, מגורים ועוד, חשופים לתביעות בסכומים גבוהים, שההתמודדות איתן לבד היא כמעט בלתי אפשרית. משום כך, כל מהנדס יעשה לעצמו חסד גדול אם ידאג לביטוח אחריות מקצועית הולם. ממה להיזהר, על מה להתעקש וכיצד להבטיח שהביטוח שלכם יגן עליך בשעת הצורך? להלן מדריך מקוצר למהנדס העומד לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

 

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים 

 

כל איש מקצוע צריך ביטוח אחריות מקצועית, אולם כשזה נוגע למהנדסים – הצורך גדול עוד יותר. זאת מכיוון שסכומי התביעות המוגשות נגד מהנדסים בדרך כלל גבוהים מאוד. מהנדס הנאלץ  להתמודד עם תביעה ללא ביטוח עלול למצוא את עצמו מרושש אם התביעה תוכח כמוצדקת. עלויות כה גבוהות עלולות לקטוע את הקריירה שלך באקורד סיום צורם, ולפגוע פגיעה קשה בכלכלת משפחתך.

ביטוח אחריות מקצועית למהנדס

הגנה מלאה והרחבות חשובות

 

ביטוח אחריות מקצועית צריך לספק למבוטח הגנה מפני תביעות נזיקין שהוגשו בעקבות כשל או רשלנות של המבוטח או של מי מעובדיו. ההגנה כוללת ייצוג משפטי ואת כיסוי העלויות שיושתו על המבוטח. כמו כן, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים צריך להגן על המבוטח מפני נזקים ואירועים ביטוחיים שנגרמים לו במהלך הפרויקט. צריך לוודא שבהצעת המחיר ניכללו ההרחבות הבאות:

 • ביטוח כיסוי עבור אחרים - כיסוי למבוטח גם אם יש מחדלים של כל אדם או גוף הנמצא בשרותו של המבוטח.
 • חריגה מסמכות - כיסוי גם אם היתה חריגה מסמכות בתום לב במהלך עיסוקו של המבוטח.
 • הפרת חובת הסודיות -  כיסוי גם אם המבוטח הפר את חובת הסודיות.
 • מרמה ואי יושר - כיסוי של המבוטח מכל מעשה או מחדל של כל אדם, עובדיו או עובדיו לשעבר, אם היה להם קשר למעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, או כוונת זדון.
 • איבוד מסמכים- כיסוי לאובדן מסמכים או אובדן אמצעי מדיה דיגיטלים. 
 • הוצאות דיבה -כיסוי בגין הוצאת לשון הרע או השמצה בכל צורה שהיא.
 • שותפים ניכנסים ויוצאים - כיסוי לשותפים שנכנסו לעסק, ושותפים שיצאו מהעסק.
 • הגנה בהליכים פליליים - כיסוי חשוב לרוב חברות הביטוח מגבילות אותו, חייב לבדוק שיש כיסוי לפחות ל 800,000 ש"ח לתקופת הביטוח.
 • תקופת גילוי - אם חברת הביטוח לא תחדש את הפוליסה של המבוטח, או תדרוש תשלום גבוה הרבה מעל המקובל לביטוח מסוג זה, והמבוטח לא מחדש את הפוליסה, יש אפשרות לבקש תקופת גילוי של 12 חודשים, כך אם יגיעו תביעות יהיה כיסוי.
 • הגדרת עיסוק - אם תהיה ספק לגבי פעילות כולשהי של המבוטח, שחברת הביטוח תפנה ליו"ר איגוד המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, ותבקש את חוות דעתו בסוגיה.
 • כיסוי לאחר הפסקת פעילות RUN OFF - כיסוי מאוד חשוב שקיים אצל חלק מהחברות, ומקנה הנחה של 14% בכל שנה של רצף ביטוחי, לצורך קניית פוליסת הRUN OFF, ברגע שיש וותק למבוטח של 7 שנים למעשה הוא פטור מתשלום פוליסת ההמשך, לרוב המהנדסים סעיף זה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים בפנסיה, ממש חייב להתעקש על סעיף זה.
 • הרחבה לצד ג - הרחבה לצד ג מכסה נזק לגוף או רכוש, יש חברות שלא כוללות את כיסוי זה בצורה אוטומאטית, ודורשות תשלום נוסף. בדר"כ כאשר תדרשו לנספח ביטוחי ידרשו מכם את סעיף זה, ואז תצטרכו להוסיף כסף. מומלץ לבחור בחברה שנותנת סעיף זה ללא תשלום מראש. 
 • ביטוח חבות מעבידים - ביטוח זה בדר"כ נקנה בנפרד בכל החברות, ומכסה נזקי גוף של עובדים, למי שיש עובדים שכירים מומלץ לרכוש גם את סעיף זה.

יש לשים לב שביטוח אחריות מקצועית למהנדסים כולל תיכנון, ייעוץ ופיקוח.

הכיסוי אינו מכסה ביטוח עבודות קבלניות, עבודות ביצוע, אחריות המוצר.

תוקף הפוליסה

 

מכיוון שתביעות נגד מהנדסים מוגשות ברוב המקרים שנים לאחר סיום הפרויקט, עליך לוודא כי הנך מוגן ומבוטח לאורך זמן. זמן ההתיישנות עבור תביעות נגד מהנדסים הוא שבע שנים ממועד גרימת הנזק, על פי חוק ההתיישנות. פירושו של דבר, שמשך האחריות המקצועית של המהנדס ארוך ולמעשה בלתי ידוע, שכן אינך יכול לדעת מראש מתי ייגרם נזק כלשהו במבנה מסוים אשר בבנייתו היית מעורב. משום כך, גם בתום שבע שנים מסיום הפרויקט האחרון שלך, כדאי להמשיך ולקיים את פוליסת ביטוח האחריות המקצועית שלך. 

 

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים

 

רצף ביטוחי

 

אם מסיבה כלשהי אתה מחליט לבטח עצמך בחברת ביטוח חדשה, עליך לוודא ולהתעקש על קיום רצף ביטוחי. ללא רצף ביטוחי, תביעה שתוגש בגין פרויקט שבוטח בחברה הקודמת לא תכוסה. גם אם שילמת בעבור ביטוח אחריות מקצועית במשך שנים רבות בחברה הקודמת, עם המעבר לחברת ביטוח חדשה אתה עלול לאבד את זכויותיך.יש לציין שאם נודע לך על מקרה ביטוחי או חשש למקרה ביטוחי בתקופת הפוליסה הותיקה, חובה עליך לדווח מיד לפני המעבר, כי חברת הביטוח החדשה לא תגן עליך באירוע זה.

 

ראש שקט

 

כמהנדס, אתה רוצה לאפשר לעצמך להתמקד בעבודתך. דאגה מפני תביעות וחבויות שלא תוכל לעמוד בהן אינה משהו שאתה מעוניין לחיות איתו. משום כך, עליך לדאוג לכיסוי ביטוחי מקצועי מלא. מצויד במידע שלעיל, תוכל לוודא שהפוליסה שתרכוש תיתן לך מענה ביטוחי מלא. חובה עליך לפנות לאיש מקצוע מומחה בענייני ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, שיש לו ותק של שנים בתחום, ושמשרדו טיפל בעשרות אם לא מאות תביעות ביטוח בתחום, ולגבי חברת הביטוח יש לוודא שהפוליסות שמשווקות על ידה תפורות לביטוחי אחריות מקצועית לבעלי מקצוע בתחום הבנייה.

 

גבולות הכיסוי הניתנים לביטוח מהנדסים

 

על גבול הכיסוי אסור להתפשר, תמיד מומלץ לרכוש גבול כיסוי כמה שיותר גבוה, ותמיד להגדיל אותו עם הגדלת היקף העבודה.
גבולות הכיסוי מתחילים ב475,000 ש"ח ויכולים להגיע ל9,500,000 ש"ח 

מצ"ב מאמר הרחבה בתחום, כמה גבול אחריות ביטוח אחריות מקצועית לרכוש?

 

 

סוגי הפעילויות בביטוחי אחריות מקצועית למהנדסים

 

 • הנדסת כבישים ומסלולים.
 • הנדסת תנועה. 
 • הנדסת מסילות ברזל.
 • ייעוץ בטיחות אש.
 • ייעוץ בטיחות מים.
 • ממוני בטיחות.
 • מתקני מים וטיהור שפכים.
 • מאגרי מים כולל מאגרי מים תת ימיים.
 • פיקוח עליון.
 • פיקוח הנדסי.
 • ניהול ותיאום פרוייקטים.
 • הנדסת איכות הסביבה.
 • הנדסה גאוטכנית כולל ביסוס.
 • תיכנון איצטדיונים, תאטראות, אולמות קולנוע,קונסרבטוריונים, גני ילדים, בתי ספר, מתנסים
 • מרכזים רפואיים.
 • הנדסת גשרים ומנהור.
 • ספא.
 • הנדסת חשמל.
 • הנדסת מיזוג אויר.
 • הנדסת אלקטרוניקה .
 • הנדסת מכונות.
 • הנדסת מים ואינסטלציה.
 • הנדסת תעשיה וניהול.
 • חוות דעת לבתי משפת וניהול בוררויות.
 • בניה ירוקה 
 • בניינים לשימור.
 • תמ"א 38
 • תשתיות גז.
 • גז טבעי, פיקוח להסבת מפעלים לשמוש בגז.
 • אחראי על הביקורת בשלב התכנון.
 • אחראי על הביקורת בשלב הביצוע.
 • הבטחת איכות.
 • בקרת איכות.
 • קונסטרוקציה 
 • הנדסה גיאודטית, מדידות.
 • תיכנון או בדיקות של מתקני משחקים לילדים.

 

יש הרבה חברות הנדסה שלא נמנים עם רשימה זו, יש להם אפשרות לפנות לשוק הלונדוני למצא שם כיסוי מותאם אישות לתחום  הפעילות.

 

נשמח לייעץ לך ללא עלות בהתאמת הפוליסה לנספחי הביטוח שברשותך, השאר פרטים עוד היום סוכן מומחה מהנדסים יחזור אליך.

מאמרים נוספים שאסור לך לפספס:

 

מספר מדרגים:8 דירוג ממוצע:4.7
דירוג:


לקבלת ייעוץ, חייגו עכשיו:  03-9199915

 

 

עוד...
איך בוחרים סוכן ביטוח? איך בוחרים סוכן ביטוח? אישור עקרוני למשכנתא אישור עקרוני למשכנתא ביטוח אחריות מקצועית לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח מרלו"ג ביטוח מרלו"ג ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח צלמים ביטוח צלמים ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח עסק הוזלת ביטוח עסק הוזלת תיק ביטוח הוזלת תיק ביטוח הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה לכל מטרה הלוואה לכל מטרה הלוואה לסגירת חובות הלוואה לסגירת חובות הלוואות למסורבי בנקים הלוואות למסורבי בנקים המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות המדריך למחזור משכנתא המדריך למחזור משכנתא המדריך למסורבי משכנתא המדריך למסורבי משכנתא הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הקפאת המשכנתא הקפאת המשכנתא זכאות למשכנתא זכאות למשכנתא חשיבותו של ביטוח סיעודי חשיבותו של ביטוח סיעודי כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא למשקיעים מדריך משכנתא למשקיעים מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מחשבון משכנתא מחשבון משכנתא משכנתא לדירה שניה משכנתא לדירה שניה ביטוח עסק בהתאמה אישית ביטוח עסק בהתאמה אישית טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים ביטוח דירות ונכסי יוקרה ביטוח דירות ונכסי יוקרה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח נסיעות של פספורטכארד ביטוח נסיעות של פספורטכארד רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? עסק קטן סיכונים גדולים עסק קטן סיכונים גדולים ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה רוכשים דירה חדשה? רוכשים דירה חדשה? הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני הכל על ביטוח משרד הכל על ביטוח משרד הר הכסף הר הכסף הכל על ביטוח קבלנים הכל על ביטוח קבלנים הרפורמה בביטוחי הבריאות הרפורמה בביטוחי הבריאות ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? טיפים לביטוח עסקים קטנים טיפים לביטוח עסקים קטנים איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמה עולה ביטוח עסק קטן? כמה עולה ביטוח עסק קטן? פספורט קארד פספורט קארד הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים מהו ביטוח סייבר מהו ביטוח סייבר איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים ביטוח צד ג לעסק ביטוח צד ג לעסק ביטוח משרד השוואת מחיר ביטוח משרד השוואת מחיר המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבני מסחר ביטוח מבני מסחר ביטוח דירה שכורה ביטוח דירה שכורה בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael למה צריך סוכן בביטוח עסקים למה צריך סוכן בביטוח עסקים Passportcard Passportcard המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית