הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני במשק -היערכות ליישום

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

בהסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק שנחתם בתאריך 23/2/2016,
ובצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק שנחתם בתאריך 23/5/2016, הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל העובדים והמעסיקים במשק, ונקבעו הכללים להגדלת שיעורי ההפקדה בביטוח הפנסיוני.

בנוסף, בתיקון מס' 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשע"ו 2016- – הוסדרו הוראות תיקון 12 לחוק. 

להלן ריכוז הוראות ההסכם והכללים ליישומן:

בהסכם הקיבוצי נקבע

 1. יום התחילה : 1.7.2016 – בשתי פעימות. עדכון בשכר 7/2016 ועדכון בשכר 1/2017 .
 2. השכר הקובע – יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה.
 3. שיעורי ההפקדה לקרן פנסיה, לקופת ביטוח ולקופת גמל – יתעדכנו לשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

 הפקדה לתגמולים:

תאריך עדכוןתשלום מעסיק לתגמוליםתשלום עובד לתגמולים
1/7/2016(משכר יולי)6.25%5.75%
1/1/2017( משכר ינואר)6.5%6%

 

הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים וכהשלמה לקופת גמל

תשלום המעסיק לתגמולים בשיעורים המפורטים בטבלה לעיל, יכלול גם את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטחת פיצוי בגובה 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה:

 • שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים – לא יפחת מ- 5% .
 • ככל שיידרש המעסיק להגדיל את ההפקדה לאובדן כושר עבודה להבטחת פיצוי בגובה 75%(מעבר לשיעורים 6.25% ו 6.5% – יחד עם התגמולים), עלויות המעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה ותגמולים גם יחד – לא יעלו על 7.5% מהשכר הקובע.

   הפקדה לפיצויי פיטורין – לא חל שינוי – בכל מקרה לא תפחת מ- 6% מהשכר הקובע

שיעור הפקדת המעסיק לרכיב פיצויים, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ערב כניסתו של הצו לתוקף. 

הבהרות:

 • אין בהוראות ההסכם כדי לשנות את שיעור ההפקדה הקיים ברכיב הפיצויים לרבות תחולת הסכם סעיף 14 ככל שהיה, לגבי עובדים קיימים, בהתאם להסכמים החלים עליהם ערב כניסתו של הצו לתוקף, ובכל סוגי קופות הגמל בהן הם מבוטחים, למעט במקרים בהם שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים היה נמוך מ – 6%.
 • חל איסור לפגוע ולהקטין את שיעור ההפקדה הקיים לרכיב פיצויים לעובדים קיימים.
 • עובד קיים המבוטח בביטוח מנהלים או קופת גמל והמעסיק מפקיד לו 8.33% לרכיב הפיצויים וחל עליו הסכם סעיף 14 , יוכל לנייד ולעבור לכל סוג קופה אחרת – מבלי ששיעור ההפקדה לפיצויים ותחולת הסכם סעיף 14 ישתנו או יופחתו לגביו.
 • עובד חדש המגיע עם פוליסה קיימת, בה שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים גבוה משיעור מינימאלי של 6% , המעסיק מחויב בהמשך ההפקדה לרכיב הפיצויים לפי השיעור הגבוה הנקוב בפוליסה.
 • מעסיקים המפקידים כיום שיעורים שונים ונמוכים מ- 6% לרכיב פיצויים – עליהם להגדיל את שיעורי ההפקדה לעובדים הקיימים והחדשים, בכל סוגי הקופות, למינימום 6% מהשכר הקובע, החל מיום התחילה.
 • מעסיקים המפקידים ערב הצו לעובדים הקיימים, שיעורי הפקדה שונים לרכיב הפיצויים בקופות השונות, כגון: 8.33% פיצויים בביטוח מנהלים ו/או בקופת גמל, ו- 6% פיצויים בקרן פנסיה. לגביהם: 
 • לעובדים קיימים – חל איסור הקטנת שיעור ההפקדה לפיצויים ולכן לא יחול שינוי, יכול להחליט להשוות לשיעור הגבוה 8.33%. 
 • לעובדים חדשים – רשאי המעסיק לקבוע את שיעור ההפקדה לפיצויים לפחות 6% מהשכר הקובע, בכפוף לבחינת שיעור ההפקדה לפיצויים בפוליסה קיימת לעובד חדש.

מובהר ומודגש כי מלבד האמור בהוראות הצו, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מהגדרות ותנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד והמעסיק, לרבות ככל ששיעורי ההפרשות גבוהים מהמפורט לעיל ו/או לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, ואין בו כדי לגרוע מזכותם של העובד ומעסיקו – לסכם על שיעורים גבוהים יותר.

מאמרים נוספים

דירוג:

/ 5.

שיתוף:

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר​

למה יעדים?

שירות

שירות אדיב ותמיד מכל הלב

ניסיון

ניסיון של למעלה מ- 20 שנה

מוניטין

מוניטין טהור עם אינסוף המלצות מלקוחות

קשרים

מקושרים לכל החברות ביטוח בישראל

360

פתרונות ביטוח ופיננסים לכל צורך

מחירים

דואגים תמיד למחיר ביטוח הטוב ביותר ללקוחותינו

0 +

פוליסות

0 +

לקוחות

0

שנות נסיון

0 +

עובדים

דילוג לתוכן