המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות • יעדים סוכנות לביטוח בע"מ

רכוש ביטוח נסיעות אונליין 24/7

יעדים ביטוח

Call 03-9199915 03-9199915
  • ביטוח מקצועי לממונה בטיחות

לקבלת הצעת מחיר מהירה:

המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות

הבטיחות שלכם מתחילה בביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות נועד לספק הגנה לבעלי מקצוע וחברות הנושאים בתפקיד של ממוני בטיחות. ממונה בטיחות הינו תפקיד בעל אחריות רבה לבריאותם, שלומם וחייהם של העובדים ומכאן שכל חריגה או כשל בהתנהלות המקצועית הנדרשת, עלול לחשוף את ממוני הבטיחות לתביעות.

ממוני בטיחות מספקים שירותי בטיחות במקומות עבודה, בהדרכות, בסדנאות עבודה בגובה ועוד ועליהם להיות מוגנים מפני תביעות במקרים של טעויות אנוש או רשלנות. ביטוח אחריות מקצועית מספק מענה למהנדסי ולממוני בטיחות העובדים כעצמאים או כשכירים וכולל כיסוי רחב והגנה מלאה לכל האירועים הביטוחיים העלולים להתרחש במסגרת התפקיד.

 

הסיכונים והאחריות הכרוכים במקצוע ממונה בטיחות

 

בשנים האחרונות, חלה עלייה במספר התביעות המוגשות כנגד בעלי מקצוע ובמיוחד בעלי מקצוע ממונים. ממוני הבטיחות בשוק החופשי וכן השכירים שביניהם הפכו לקורבן לתביעות הן מצד המוסד לביטוח לאומי והן מצד חברות הביטוח וזאת כתוצאה מבעיות וטעויות חקיקה שונות.. ממוני בטיחות רבים מוצאים עצמם נתבעים בתביעות שונות בהן תביעות רבות נתבעים הכוללות את היזם, מנהל העובדה, הקבלן, האדריכל ובעל הנכס וכן בתביעות רשלנות רפואית המגיעות לסכומים גבוהים של מיליוני שקלים.

בעלי מקצוע עלולים למצוא את עצמם נאלצים להתמודד עם תביעות ענק הפוגעות במוניטין המקצועי שלהם, כרוכות בהוצאות ענק ועלולות למוטט את המפעל המקצועי שבנו לאורך שנים. ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות מעניק מענה לכל הצרכים הללו וזאת בהתאמה מלאה למאפיינים הייחודיים של מקצוע ממונה הבטיחות.

כל ממונה בטיחות חייב לדאוג כי תהיה ברשותו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שהינה מקיפה וכוללת גם ביטוח צד ג'. חשיבות ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות הינה רבה וזאת נוכח רגישות ואחריות התפקיד, הפוליסה מספקת הגנה מרבית בכל מקרה של תביעה בגין הסיכונים המהווים מרכיב מרכזי בעבודתו של ממונה בטיחות.

 

תפקיד רגיש וחשיפה לתביעות המחייבים מענה ביטוחי

 

בשנים האחרונות, ישנה מגמה של ריבוי תביעות המוגשות נגד ממוני בטיחות וזאת בשל העלייה במספר תאונות העבודה ובמיוחד בענף הבנייה. כמות התביעות הגבוהה מביאה את חברות הביטוח לסרב לחדש את הביטוחים ומקצוע ממוני הבטיחות הפך לחשוף במיוחד לתביעות ענק מצד גורמים שונים.

מכאן, שישנה חשיבות רבה לוודא מבעוד מועד כי אתם מחזיקים בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות אשר תספק לכם כיסוי נרחב לכל אירוע ומקרה הן בהווה והן לעתיד. ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות מאפשר לבעל המקצוע לבצע את מלאכתו בשקט נפשי ועל הצד הטוב ביותר וזאת מתוך ידיעה כי בכל מקרה של תאונה או אסון, הוא אינו חשוף לתביעות העלולות להוביל להתמוטטותו הכלכלית.

ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

תחומי האחריות של ממונה בטיחות

 

ממונה בטיחות הינו בעל מקצוע בחברה, ארגון או מפעל שתפקידו למנוע סיכונים בעבודה. ממונה הבטיחות אחראי להכשרת צוות העובדים לעבודה בטוחה ולוודא כי סביבת העבודה בטוחה אף היא. ממונה בטיחות מהווה, במקרים רבים, חלק מצוות העובדים, אולם ישנם עסקים הפונים לממונה בטיחות חיצוני.

 החוק בישראל מחייב חברות ומפעלים להעסיק ממונה בטיחות וזאת על מנת לשמור על שלומם של העובדים ועוברי  האורח. ממונה הבטיחות עובר הכשרות מקצועיות ומוסמך ע"י משרד המסחר והתעשייה וזאת לאחר שעבר בהצלחה קורסי העשרה וריענון מדי שנה.

ממונה בטיחות אחראי לכל היבטי הבטיחות בעבודה הכוללים:

  • עבודה בגובה
  • איתור וסילוק מפגעי בטיחות וסיכונים
  •  שימוש בציוד מגן ובטיחות מתאים
  •  לדרוש סידרי בטיחות בתהליכי העבודה במפעל 
  • התנהלות נכונה עם חומרים מסוכנים ועוד.
  • חקירת תאונות עבודה וקבלת מסכנות לשיפור המפגע 
  • לבצע שגרת בדיקות רפואיות לעובדים 
  • לוודא הפסקת עבודה מיידית כאשר יש לעובדים סכנה ממפגעים

 

תחומים רגישים אלה, מחייבים נקיטת אמצעי זהירות המבוססים על ידע מקצועי, אולם גם במקרים בהם נשמרים כללי הבטיחות, עלולות להתרחש תאונות או תקלות העשויות לחשוף את ממונה הבטיחות לתביעות.

 

מענה מלא לכל הצרכים הביטוחיים לעבודה בשקט נפשי

 

ייחודיותו של תפקיד ממונה בטיחות מחייבת התאמת ביטוח אחריות מקצועית המותאם לצרכי בעל המקצוע ומעניק הגנה, כיסוי ומענה לכל הסיכונים הכרוכים במילוי תפקידו. ממוני בטיחות מוצאים עצמם מתמודדים מול תביעות רשלנות מקצועית היכולות למוטט את האדם מבחינה כלכלית, לפגוע במוניטין המקצועי ובשמו הטוב ולהביא לסיום קריירה אשר נבנתה בעמל רב.

על מנת למנוע את הסיכונים הללו, יש לוודא כי יש בידך ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות המותאם לסיכונים הייחודיים של המקצוע. פוליסת הביטוח מספקת מענה לכל הצרכים הביטוחיים של ממוני הבטיחות ומאפשרת לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר ובשקט נפשי מלא.

 

מה כוללת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות?

 

ממונה בטיחות נדרש לקבל החלטות העשויות להתברר כהרות גורל ובעלות השלכות קריטיות על חיי העובדים. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות מספקת כיסוי נזקי גוף ורכוש וכן כיסוי מלא לכל נזק אחר שנגרם לצד ג'. ביטוח אחריות מקצועית מעניק מעטפת הגנה מקיפה ומלאה למגוון סוגי התביעות בהן תביעות תאונות עבודה ורשלנות מקצועית.

הביטוח מעניק כיסוי לכל מקרה של הפרת חובה מקצועית מצד המבוטח וזאת במקרים שניתן להוכיח כי הנזקים נגרמו בשל טעות בתום לב. בנוסף, פוליסת הביטוח כוללת כיסוי הוצאות משפטיות הנדרשות במקרים של תביעות רשלנות או אחריות מקצועית.

הכיסוי הביטוחי מהווה כלי חשוב שנועד לסייע בהוכחה כי טעות שהתרחשה לא נגרמה בזדון או שלא הייתה יכולה להתגלות על ידי ממונה הבטיחות. בעלי מקצוע בתחומים רגישים לא יכולים להרשות לעצמם לקחת סיכון מקצועי גדול ולא להיות מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית.

 בתפקיד ממונה בטיחות כל טעות הינה בעל השלכות קריטיות העלולות לעלות בחיי אדם, ומשום כך ישנה חשיבות ומשמעות רבה לרכישת ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות הנדרש גם לצורך קבלת רישיון העבודה בתחום.

ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

התאמה אישית ומלאה למאפייני וסיכוני המקצוע

 

התאמת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות כמוה כתפירת חליפה. חברת הביטוח תופרת עבורכם "חליפה" ביטוחית לפי מידותיכם ובהתאמה מלאה למאפייני העיסוק שלכם. חשוב להבין כי פוליסות האחריות המקצועית אינן זהות והן מותאמות לכל מבוטח באופן אישי. הביטוח מספק כיסוי לכל סכנות המקצוע ומהפוליסה מוסרים סעיפים בלתי רלוונטיים לתחום העיסוק של המבוטח וזאת במטרה לחסוך בעלויות. פוליסת הביטוח נבנית על סמך ניסיון מקצועי עשיר של שנים בתחום וזאת לאחר למידת רזי מקצוע ממונה הבטיחות והסיכונים הייחודיים הכרוכים במילוי תפקיד חשוב, אחראי ורגיש זה.

 

לסיכום:

 

 תפקידו ותחום עיסוקו של ממונה בטיחות הינם רגישים וכרוכים בסיכונים מקצועיים רבים. ממונה בטיחות הינו בעל מקצוע הנושא באחריות כבדה לשלומם של העובדים וכל החלטה המתקבלת על ידו עלולה להיות הרת גורל.

 נוכח רגישות המקצוע, ממונה הבטיחות חשוף לתביעות רשלנות מקצועית העלולות לסכן את עתידו המקצועי ולשם כך נועד ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות. הביטוח מספק מענה וכיסוי ביטוחי לכל הצרכים הייחודיים הנובעים מהגדרת התפקיד ולכל האירועים הביטוחיים העלולים להתרחש במסגרת העבודה.

 

פנו אלינו עוד היום להתאמת הכיסוי הביטוח עם סוכן ביטוח מומחה ממוני בטיחות

 

מקורות רלוונטים נוספים:

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג:


לקבלת ייעוץ, חייגו עכשיו:  03-9199915

 

 

עוד...
איך בוחרים סוכן ביטוח? איך בוחרים סוכן ביטוח? אישור עקרוני למשכנתא אישור עקרוני למשכנתא ביטוח אחריות מקצועית  לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח מרלו"ג ביטוח מרלו"ג ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח צלמים ביטוח צלמים ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח עסק הוזלת ביטוח עסק הוזלת תיק ביטוח הוזלת תיק ביטוח הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה לכל מטרה הלוואה לכל מטרה הלוואה לסגירת חובות הלוואה לסגירת חובות הלוואות למסורבי בנקים הלוואות למסורבי בנקים המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך למחזור משכנתא המדריך למחזור משכנתא המדריך למסורבי משכנתא המדריך למסורבי משכנתא המדריך לרכישת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים המדריך לרכישת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הקפאת המשכנתא הקפאת המשכנתא זכאות למשכנתא זכאות למשכנתא חשיבותו של ביטוח סיעודי חשיבותו של ביטוח סיעודי כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא למשקיעים מדריך משכנתא למשקיעים מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מחשבון משכנתא מחשבון משכנתא משכנתא לדירה שניה משכנתא לדירה שניה ביטוח עסק בהתאמה אישית ביטוח עסק בהתאמה אישית טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים ביטוח דירות ונכסי יוקרה ביטוח דירות ונכסי יוקרה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח נסיעות של פספורטכארד ביטוח נסיעות של פספורטכארד רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? עסק קטן סיכונים גדולים עסק קטן סיכונים גדולים ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה רוכשים דירה חדשה? רוכשים דירה חדשה? הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני הכל על ביטוח משרד הכל על ביטוח משרד הר הכסף הר הכסף הכל על ביטוח קבלנים הכל על ביטוח קבלנים הרפורמה בביטוחי הבריאות הרפורמה בביטוחי הבריאות ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? טיפים לביטוח עסקים קטנים טיפים לביטוח עסקים קטנים איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמה עולה ביטוח עסק קטן? כמה עולה ביטוח עסק קטן? פספורט קארד פספורט קארד הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים מהו ביטוח סייבר מהו ביטוח סייבר איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים ביטוח צד ג לעסק ביטוח צד ג לעסק ביטוח משרד השוואת מחיר ביטוח משרד השוואת מחיר המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבני מסחר ביטוח מבני מסחר ביטוח דירה שכורה ביטוח דירה שכורה בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael למה צריך סוכן בביטוח עסקים למה צריך סוכן בביטוח עסקים Passportcard Passportcard המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית