הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני • יעדים סוכנות לביטוח בע"מ

רכוש ביטוח נסיעות אונליין 24/7

יעדים ביטוח

Call 03-9199915 03-9199915
 • הגדלת הפקדות פנסיוניות היערכות ליישום

לקבלת הצעת מחיר מהירה:

הגדלת שעורי הפקדות לביטוח פנסיוני במשק -היערכות ליישום

בהסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק שנחתם בתאריך 23/2/2016 ,
ובצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק שנחתם בתאריך 23/5/2016 , הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי על
כלל העובדים והמעסיקים במשק, ונקבעו הכללים להגדלת שיעורי ההפקדה בביטוח הפנסיוני.


בנוסף, בתיקון מס' 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשע"ו 2016- – הוסדרו הוראות תיקון 12 לחוק. 

להלן ריכוז הוראות ההסכם והכללים ליישומן:


בהסכם הקיבוצי נקבע

 1. יום התחילה : 1.7.2016 - בשתי פעימות. עדכון בשכר 7/2016 ועדכון בשכר 1/2017 .
 2. השכר הקובע – יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה.
 3. שיעורי ההפקדה לקרן פנסיה, לקופת ביטוח ולקופת גמל – יתעדכנו לשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

   הפקדה לתגמולים:
תאריך עדכון תשלום מעסיק לתגמולים תשלום עובד לתגמולים
1/7/2016(משכר יולי) 6.25% 5.75%
1/1/2017( משכר ינואר) 6.5% 6%

 


   הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים וכהשלמה לקופת גמל


תשלום המעסיק לתגמולים בשיעורים המפורטים בטבלה לעיל, יכלול גם את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטחת פיצוי בגובה 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה:

 • שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים – לא יפחת מ- 5% .
 • ככל שיידרש המעסיק להגדיל את ההפקדה לאובדן כושר עבודה להבטחת פיצוי בגובה 75%(מעבר לשיעורים 6.25% ו 6.5% - יחד עם התגמולים), עלויות המעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה ותגמולים גם יחד – לא יעלו על 7.5% מהשכר הקובע.

 


   הפקדה לפיצויי פיטורין - לא חל שינוי - בכל מקרה לא תפחת מ- 6% מהשכר הקובע


שיעור הפקדת המעסיק לרכיב פיצויים, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ערב כניסתו של הצו לתוקף. 

הבהרות:

 • אין בהוראות ההסכם כדי לשנות את שיעור ההפקדה הקיים ברכיב הפיצויים לרבות תחולת הסכם סעיף 14 ככל שהיה, לגבי עובדים קיימים, בהתאם להסכמים החלים עליהם ערב כניסתו של הצו לתוקף, ובכל סוגי קופות הגמל בהן הם מבוטחים, למעט במקרים בהם שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים היה נמוך מ - 6%.
 • חל איסור לפגוע ולהקטין את שיעור ההפקדה הקיים לרכיב פיצויים לעובדים קיימים.
 • עובד קיים המבוטח בביטוח מנהלים או קופת גמל והמעסיק מפקיד לו 8.33% לרכיב הפיצויים וחל עליו הסכם סעיף 14 , יוכל לנייד ולעבור לכל סוג קופה אחרת – מבלי ששיעור ההפקדה לפיצויים ותחולת הסכם סעיף 14 ישתנו או יופחתו לגביו.
 • עובד חדש המגיע עם פוליסה קיימת, בה שיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים גבוה משיעור מינימאלי של 6% , המעסיק מחויב בהמשך ההפקדה לרכיב הפיצויים לפי השיעור הגבוה הנקוב בפוליסה.
 • מעסיקים המפקידים כיום שיעורים שונים ונמוכים מ- 6% לרכיב פיצויים - עליהם להגדיל את שיעורי ההפקדה לעובדים הקיימים והחדשים, בכל סוגי הקופות, למינימום 6% מהשכר הקובע, החל מיום התחילה.
 • מעסיקים המפקידים ערב הצו לעובדים הקיימים, שיעורי הפקדה שונים לרכיב הפיצויים בקופות השונות, כגון: 8.33% פיצויים בביטוח מנהלים ו/או בקופת גמל, ו- 6% פיצויים בקרן פנסיה. לגביהם: 
 • לעובדים קיימים – חל איסור הקטנת שיעור ההפקדה לפיצויים ולכן לא יחול שינוי, יכול להחליט להשוות לשיעור הגבוה 8.33%. 
 • לעובדים חדשים – רשאי המעסיק לקבוע את שיעור ההפקדה לפיצויים לפחות 6% מהשכר הקובע, בכפוף לבחינת שיעור ההפקדה לפיצויים בפוליסה קיימת לעובד חדש.

מובהר ומודגש כי מלבד האמור בהוראות הצו, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מהגדרות ותנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד והמעסיק, לרבות ככל ששיעורי ההפרשות גבוהים מהמפורט לעיל ו/או לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, ואין בו כדי לגרוע מזכותם של העובד ומעסיקו – לסכם על שיעורים גבוהים יותר.

מספר מדרגים:16 דירוג ממוצע:4.7
דירוג:


לקבלת ייעוץ, חייגו עכשיו:  03-9199915

 

 

עוד...
איך בוחרים סוכן ביטוח? איך בוחרים סוכן ביטוח? אישור עקרוני למשכנתא אישור עקרוני למשכנתא ביטוח אחריות מקצועית לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית לבודק מעליות ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאי בניה ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים מחיר ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית ליועץ בטיחות ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלן שיפוצים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים ביטוח מרלו"ג ביטוח מרלו"ג ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק המדריך השלם ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח עסק הצעת מחיר ביטוח צלמים ביטוח צלמים ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין ביטוח קבלנים לשיפוץ בניין הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח החיים הוזלת ביטוח עסק הוזלת ביטוח עסק הוזלת תיק ביטוח הוזלת תיק ביטוח הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה גדולה לסגירת חובות הלוואה לכל מטרה הלוואה לכל מטרה הלוואה לסגירת חובות הלוואה לסגירת חובות הלוואות למסורבי בנקים הלוואות למסורבי בנקים המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לאיחוד הלוואות המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך לביטוח אחריות מקצועית לחברות תוכנה המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות המדריך לביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות המדריך למחזור משכנתא המדריך למחזור משכנתא המדריך למסורבי משכנתא המדריך למסורבי משכנתא המדריך לרכישת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים המדריך לרכישת ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הפעלת ביטוח דירה בעת פיצוץ בצנרת הבית הקפאת המשכנתא הקפאת המשכנתא זכאות למשכנתא זכאות למשכנתא חשיבותו של ביטוח סיעודי חשיבותו של ביטוח סיעודי כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? למה אסור לפעול ללא ביטוח סייבר? מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא הפוכה מדריך משכנתא למשקיעים מדריך משכנתא למשקיעים מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה חשוב לבדוק לפני שעושים ביטוח סיעודי? מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מה צריך לבדוק לפני שעושים ביטוח משכנתא מחשבון משכנתא מחשבון משכנתא משכנתא לדירה שניה משכנתא לדירה שניה ביטוח עסק בהתאמה אישית ביטוח עסק בהתאמה אישית טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים טיפים לביטוח אחריות מקצועית להנדסאים ביטוח דירות ונכסי יוקרה ביטוח דירות ונכסי יוקרה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק כל הסיבות לרכוש פוליסת ביטוח לעסק ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח קבלנים והשקעות נדלן בחול ביטוח נסיעות של פספורטכארד ביטוח נסיעות של פספורטכארד רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? רוכשים פוליסת אחריות מקצועית? עסק קטן סיכונים גדולים עסק קטן סיכונים גדולים ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח הרכב - הביטוחים שחשוב להכיר ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה ביטוח – כיצד עושים ביטוח בצורה חכמה רוכשים דירה חדשה? רוכשים דירה חדשה? הכל על ביטוח משרד הכל על ביטוח משרד הר הכסף הר הכסף הכל על ביטוח קבלנים הכל על ביטוח קבלנים הרפורמה בביטוחי הבריאות הרפורמה בביטוחי הבריאות ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית פוליסות ביטוח בעקבות השריפה בכרמלית הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב הביטוחים שאתם חייבים להכיר לקיץ הקרוב ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? ביטוח קבלנים - מה חשוב לדעת? טיפים לביטוח עסקים קטנים טיפים לביטוח עסקים קטנים איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית איך לבחור נכון פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כמה עולה ביטוח עסק קטן? כמה עולה ביטוח עסק קטן? פספורט קארד פספורט קארד הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? כמה לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים מהו ביטוח סייבר מהו ביטוח סייבר איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא איך לבחור סוכנות לביטוח אחריות מקצועית? המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא הר הביטוח - המדריך המלא כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? איפה אני רוכש ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים? המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים המדריך להשוואת מחיר בביטוח עסקים כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? כמה עולה ביטוח אחריות מקצועית לרופא? המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים המדריך לביטוח עסק - רשתות זכיינים ביטוח צד ג לעסק ביטוח צד ג לעסק ביטוח משרד השוואת מחיר ביטוח משרד השוואת מחיר המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח חבות מעבידים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך לביטוח אובדן רוחים המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה המדריך להשוואת מחיר בביטוח דירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבנה לדירה ביטוח מבני מסחר ביטוח מבני מסחר ביטוח דירה שכורה ביטוח דירה שכורה בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בין אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין בחירה נכונה של פוליסת אחריות מקצועית למהנדס בניין חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית חשיבות קבלת חוות דעת אקטוארית ברשלנות רפואית כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? כמה סכום ביטוח עסק אני צריך לרכוש? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? איזה סוג ביטוח עסק אני צריך? מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael מתקפת סייבר ב- 7.4 OpIsrael למה צריך סוכן בביטוח עסקים למה צריך סוכן בביטוח עסקים Passportcard Passportcard המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית המדריך להשוואת מחיר בביטוח אחריות מקצועית